Home page > Transparantie
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi is een internationaal farmaceutische bedrijf dat innovatieve farmaceutische oplossingen ontwikkelt en commercialiseert voor de verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven. In kader van de innovatie en de medische vooruitgang werken wij dan ook nauw samen met medische professionals en wetenschappers uit de gezondheidszorg (gezondheidsbeoefenaars) alsook gezondheidsorganisaties. Deze samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen en aan bepaalde samenwerkingen zullen ook financiële vergoedingen verbonden zijn.

 

Deze samenwerkingen zijn strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. De financiële vergoedingen staan ten dienste van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de brede zin en zijn nooit een middel om de integriteit van zorgverleners te beïnvloeden.

 

Als belangrijk stap naar een sterkere transparantie, heeft de industrie in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars en gezondheidsinstellingen nu ook een gemeenschappelijk centraal en openbaar transparantieplatform ontwikkeld, zijnde www.betransparant.be. Sinds 2018 kreeg de transparantieplicht een wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act. Deze wet bepaalt dat alle farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, premies en voordelen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, dienen te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.be.

 

1. Wat wordt er bekendgemaakt?

De financiële vergoedingen die bekendgemaakt worden, zijn:

  1. de vergoedingen voor verstrekte diensten (vb. consultancy en lezingen);
  2. de bijdragen in de kosten voor congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten (registratie-, verblijf- en reiskosten);
  3. schenkingen en toelagen ten voordele van een gezondheidszorginstelling;
  4. schenkingen en toelagen aan patiëntenorganisaties.

 

2. Chiesi

Chiesi heeft overeenkomstig de bestaande wetgeving (2018), dan wel op basis van de toestemming van de gezondheidsbeoefenaars (2016-2017) de bekend te maken gegevens opgeladen. Conform Chiesi’s privacybeleid worden de gegevens louter bekendgemaakt voor transparantiedoeleinden.

 

2.1 België

U kan het overzicht van financiële vergoedingen ten aanzien van Belgische gezondheidsbeoefenaars en/of instellingen voor de laatste drie (3) boekjaren terugvinden via volgende link: http://www.betransparent.be/.

Voor de patiëntenorganisaties kan u sinds 2018 de toegekende financiële vergoedingen eveneens via http://www.betransparent.be/ consulteren.

 

2.2 Luxemburg

Voor het Groot-Hertogdom Luxemburg zijn er geen financiële vergoedingen uitgevoerd aan gezondheidsbeoefenaars, - instellingen dan wel patiëntenorganisaties in de periode 2016 t.e.m. 2018.

 

Hieronder kan u het overzicht van financiële vergoedingen terugvinden:

 

3. Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die in het register zijn gepubliceerd door Chiesi, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar: compliancebelgium@chiesi.com.