Home page > Privacy- en Cookiesbeleid

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

1. Preambule
Chiesi SA/NV (“Chiesi”) hecht veel waarde aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en respecteert haar wettelijke verplichtingen dienaangaande zoals onder meer vastgelegd in wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Privacywet”). Chiesi streeft ernaar om het privéleven van de bezoekers van deze website te beschermen, waarbij wordt gezocht naar de meest evenwichtige balans tussen commerciële overwegingen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privacy. In dit Privacy- en Cookiesbeleid, dat integraal deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden, kan u lezen welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden aangewend wanneer u onze website bezoekt of gebruikt.
2. Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mailadres alsook andere niet voor de registratie verplichte gegevens die u aan Chiesi doorgeeft, worden uitsluitend verzameld indien u ze ons op geïnformeerde en vrijwillige basis meedeelt. De verwerking van deze gegevens door Chiesi zal steeds in overeenstemming zijn met dit Privacy- en Cookiesbeleid. Door ons deze gegevens te bezorgen, geeft u de toestemming aan Chiesi om uw persoonsgegevens te bewaren en deze voor de hieronder beschreven doeleinden te verwerken in overeenstemming met de “Privacywet”.
Chiesi hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website. Dit houdt concreet in dat uw persoonlijke gegevens dan ook louter worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. Wij zullen deze gegevens, behoudens uw expliciete toestemming, niet bekend maken aan derden. U zal steeds toegang hebben tot uw gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren.
3. Doel van het gebruik van uw persoonsgegevens
Chiesi zal uw gegevens gebruiken om u elektronisch, schriftelijk of mondeling, informatie te verzenden indien u ons uw gegevens heeft verstrekt via het contactformulier op de website van Chiesi. Daarenboven gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens om al uw eventuele vragen in het kader van deze website te beantwoorden.
Om na te gaan welke rubrieken van de website de concrete interesse weerhouden van haar bezoekers, kan Chiesi de gedragingen van de bezoekers van de website analyseren. Alle informatie die hierbij verzameld wordt, zal uitsluitend gebruikt worden om de inhoud van de website te verbeteren, het surfplezier van de websitebezoekers te vergroten en de inhoud en/of de lay-out van de pagina’s te personaliseren.
Chiesi eerbiedigt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Enkel Chiesi krijgt toegang tot uw persoonsgegevens, alsook de onderaannemers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens in de mate dat deze toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van dit Privacy-en Cookiesbeleid. In voorkomend geval zal Chiesi verplicht zijn door de rechtbank of krachtens de wet uw persoonsgegevens openbaar te maken. Chiesi zal dan de mogelijke inspanningen leveren om u daarover in te lichten, behoudens indien dit haar bij wet of overheidsbevel wordt verboden.
4. Persoonlijke informatie en kinderen
De diensten beschikbaar op Chiesi.be zijn bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Eenieder die informatie wenst te bekomen betreffende een geneesmiddel of medisch hulpmiddel dat bestemd is voor
kinderen, dient minstens 18 jaar oud te zijn. Wij houden ons daarbij strikt aan de wetten ter bescherming van het kind.
5. Gebruik van cookies
Chiesi maakt gebruik van cookies om deze website te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen via uw internet browser. De cookies worden automatisch getransfereerd op de harde schijf van uw toestel wanneer u onze website bezoekt. De cookies laten ons systeem toe om u als geregistreerd gebruiker te herkennen wanneer u later onze website opnieuw bezoekt. Zo kunnen wij uw gebruik van de site verbeteren.
Cookies kunnen ofwel tijdelijk zijn (“session cookies”) ofwel permanent (“tracking cookies”). Session cookies zijn enkel actief gedurende de tijd dat u de website bezoekt en worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Permanente of tracking cookies blijven aanwezig op uw harde schijf wanneer u de website verlaat, totdat u manueel de cookies verwijdert of totdat de browser de cookies na een bepaalde tijd verwijderd. Bepaalde cookies worden gebruikt om uw logingegevens te bewaren, zodat u deze informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan de website. Andere cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt of dat een websiteapplicatie correct werkt.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij de cookies gebruikt op onze website aanvaarden. U kan echter de parameters van uw browser aanpassen teneinde deze cookies uit te schakelen. De volgende links geven u uitleg hoe u de parameters van uw browser kan instellen:
 Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
 Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US
Indien u cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde websites niet correct worden afgebeeld, of dat bepaalde applicaties niet kunnen worden gebruikt.
Chiesi gebruikt verschillende soorten cookies:
Essentiële cookies
Chiesi gebruikt eigen sessiecookies als essentiële cookies om de correcte werking van de website te waarborgen. Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van de website. Zo stellen bijvoorbeeld sommige cookies Chiesi in staat om je als geregistreerde gebruiker te herkennen en zorgen zij ervoor dat u toegang hebt tot uw gebruikersaccount of gebruik kunt maken van andere dan door u aangevraagde diensten. Zonder het gebruik van essentiële cookies kunnen dergelijke diensten niet worden verleend.
Prestatiecookies
Chiesi maakt gebruik van sessiecookies en permanente cookies van derden als prestatiecookies om algemene informatie te verzamelen over hoe u gebruik maakt van de website. Chiesi maakt gebruik van prestatiecookies om informatie te verzamelen over hoe u deze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en of en wanneer u te maken krijgt met foutmeldingen. Deze cookies verzamelen geen informatie die u als persoon herkennen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt samengesteld en daardoor strikt geanonimiseerd. Het wordt alleen gebruikt om Chiesi te helpen het functioneren van onze website te verbeteren, inzicht te krijgen in uw interesses en te meten hoe effectief de inhoud van de website is. Chiesi gebruikt voor bepaalde analyses Google Analytics. Het staat u vrij instellingen van uw internet browser zo in te stellen dat u daarmee het gebruik van cookies van derden blokkeert. Dit kan echter wel van invloed zijn op de functionaliteit van de website.
Functionele cookies
Chiesi gebruikt permanente eigen cookies als functionele cookies om uw voorkeuren te onthouden. Met functionele cookies kan Chiesi uw voorkeuren onthouden en verbeterde, gepersonaliseerde functies aanbieden. Zo besparen functionele cookies u bijvoorbeeld de inspanning om uw gebruikersnaam in te voeren telkens wanneer u zich toegang verschaft tot uw gebruikersaccount. Wanneer u de cookies op uw apparaten verwijdert, dient u wel uw logingegevens opnieuw in te voeren.
6. Geneesmiddelenbewaking
Chiesi heeft als farmaceutisch bedrijf de wettelijke verplichting om ongewenste bijwerkingen te melden aan de bevoegde overheden. Indien u ons via deze website inlicht over dergelijke bijwerkingen met betrekking tot één van de geneesmiddelen of gezondheidsproducten die Chiesi verhandelt, dient Chiesi deze meldingsplicht na te leven, eventueel na het inwinnen van bijkomende inlichtingen.
7. Links naar andere sites
Dit privacybeleid is enkel en alleen van toepassing op Chiesi.be en niet op websites van derde partijen. Links naar andere websites kunnen op Chiesi.be geplaatst worden indien deze volgens ons relevant kunnen zijn voor onze bezoekers. Chiesi geeft echter geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie verschaft door of vermeld op de websites van dergelijke derde partijen.
Chiesi kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten als gevolg van de inhoud verschaft via links of externe websites. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring of aanbeveling door Chiesi.
8. Wijzigingen
Het Chiesi Privacy- en Cookiesbeleid kan op ieder ogenblik gewijzigd worden. Wij raden u aan deze website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.
Copyright © 2016 Chiesi NV/SA. Alle rechten voorbehouden.