Home page > We Act
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

DUURZAAMHEID BIJ CHIESI

Duurzaamheid is altijd een primaire zorg geweest in de manier waarop Chiesi opereert, en vormt vandaag de dag een cruciaal onderdeel van de strategische visie van het bedrijf, waar het zich voor inzet:

  • het aannemen van een bestuurssysteem dat gebaseerd is op transparantie en verantwoordelijkheid
  • het bevorderen van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van haar mensen en hun welzijn
  • de bescherming van de planeet en het minimaliseren van de gevolgen van de activiteiten van de onderneming
  • het vinden van doeltreffende oplossingen voor de onvervulde medische behoeften van patiënten
  • de gemeenschap en de meest behoeftigen te dienen.

 

Dit is de reden waarom het programma "We ACT - We Actively Care for Tomorrow" is ontstaan, als een uitdrukking van Chiesi's wens om op een effectieve manier voor de maatschappij en het milieu te zorgen ten voordele van zowel de belanghebbenden als het bedrijf.

 

Elk jaar vieren we de We ACT Dag in de hele Chiesi Groep: een dag die volledig in het teken staat van duurzaamheid, waarbij alle mensen van deze grote familie hun betrokkenheid bij deze thema's tonen.

Dit duurzaamheidsprogramma is in lijn met de waarden en de missie van Chiesi om resultaatgerichtheid te combineren met integriteit, en om op een verantwoorde manier te werken vanuit een sociaal en ecologisch oogpunt.

 

We willen het bedrijfsleven als een kracht voor het goede gebruiken en in mei 2019 werden we het eerste wereldwijde farmaceutische bedrijf dat de B Corp-certificering behaalde. (Lees hier meer over Chiesi en de B Corp certificering).

 

We verbinden ons er ook toe om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) die door de Verenigde Naties worden gepromoot.

 

Meer specifiek geloven we dat we in staat zijn om deel te nemen aan het bereiken van 9 SDG's, met de vaardigheden, competenties en middelen die we hebben, door het ontwikkelen van specifieke Chiesi Sustainability Goals.

DUURZAAMHEIDSMANIFEST

 

We leven in een tijd van grote veranderingen. De planeet wordt buiten haar grenzen uitgebuit en haar evenwichten zijn in voortdurende transformatie. Wij zelf hebben de manier waarop we leven en onze blik op de samenleving veranderd. De fragiele en kwetsbare mensen betalen de prijs want zij blijven vaak achter in deze stormloop.

 

Bij Chiesi geloven we dat het nodig is om voor onze planeet en de mensen die er wonen te zorgen, om de waarde van wederzijdse solidariteit te herontdekken, in het besef dat elk individu, maar ook elk levend wezen, uniek en onvervangbaar is. 

 

We willen met Chiesi optreden als een kracht ten goede, een bewuste en andere manier van zakendoen bevorderen, met een positieve impact op de maatschappij en de natuur, door op een circulaire manier om te gaan met hulpbronnen en door een nieuwe harmonie te creëren, die uiteindelijk duurzaam is. Het welzijn van iedereen hangt af van dit evenwicht. En voor ons is dit de enige echte vorm van vooruitgang. 

 

Ons team van professionals werkt met motivatie en openheid, zoals onze cultuur ons leert, en erkent de waarde van diversiteit.

 

Daarom heeft Chiesi België de ‘We Act' beweging opgericht. Dit is het interne Chiesi-programma om alle initiatieven van B Corp uit te rollen.