Home page > SpeakUp&BeHeard
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
 

SpeakUp&BeHeard!

uw stem is belangrijk voor Chiesi

Bij Chiesi nemen we onze verantwoordelijkheid met betrekking tot transparantie en naleving zeer ernstig.

Om ons te helpen bij het ontdekken en aanpakken van mogelijke schendingen van de Chiesi Code of Conduct, overtredingen van wetten of voorschriften of wangedrag dat de activiteiten of reputatie van Chiesi in gevaar kan brengen of schade kan toebrengen aan derden, verwelkomen en stimuleren wij het melden van dergelijke zaken.

Zowel Chiesi-medewerkers als niet-medewerkers kunnen kwesties melden via het Chiesi-platform "SpeakUp&BeHeard".

Als u de voorkeur geeft aan het Chiesi "SpeakUp&BeHeard" Meldpunt (hotline) om een zaak te melden, klik dan hier en bel ons op één van de vermelde nummers.

Als u een werknemer bent, probeer dan in eerste instantie gebruik te maken van de bestaande interne meldingskanalen (bijv. HR en/of de functie Legal & Compliance, volgens de geldende nationale regels en procedures) en breng uw lijnmanager op de hoogte van uw bezorgdheid. Indien u zich niet op uw gemak voelt om uw bezorgdheid te uiten via de normale interne rapporteringskanalen, kunt u gebruik maken van het Chiesi "SpeakUp&BeHeard"-platform of de hotline.

Via "SpeakUp&BeHeard" is het mogelijk om elke vermoede inbreuk op de Chiesi Code of Conduct of schending van wet- en regelgeving te melden, die - in het bijzonder, maar niet uitsluitend - betrekking heeft op diversiteit en inclusie; gezondheid en veiligheid; interacties met zorgverleners en/of patiënten; personeelsbeleid; milieu; omkoping; gegevensbescherming; dierenwelzijn en mededinging.

Wij geven om uw privacy! De "SpeakUp&BeHeard" meldingsmogelijkheden zijn zo ontworpen dat ze het hoogste niveau van bescherming en vertrouwelijkheid garanderen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (gelieve de privacyverklaring van Chiesi hier te raadplegen).

Wij kunnen de zekerheid bieden dat melders altijd zullen worden beschermd: wij verbinden ons ertoe alle melders te beschermen tegen elke vorm van discriminatie en/of vergelding in verband met elke te goeder trouw gedane melding.

Elke melding die via "SpeakUp&BeHeard" wordt ingediend, zal de nodige aandacht krijgen en zal aan een behoorlijke beoordelingsprocedure worden onderworpen.

Opmerking: als uw melding betrekking heeft op ongewenste voorvallen/reacties met geneesmiddelen klik dan hier

Pin Icon