Home page > Nieuws > Chiesi België &...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 03/04/2020

Chiesi België & COVID-19 Pandemic

De bijdrage van Chiesi België aan de bestrijding van de COVID-19-pandemie

  • De Chiesi groep doet grootte inspanningen om de continuïteit van onze supply-chain en de productie te waarborgen ondanks de toegenomen beperkingen in Italië en de rest van de wereld.
  • Chiesi België ondersteunt de huisartsenverenigingen SSMG en Domus Medica bij het verzamelen en verspreiden van informatie aan alle huisartsen. Chiesi België steunt alle Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra.
  • Chiesi België moedigt zijn werknemers om lokale liefdadigheidsinitiatieven in verband met COVID 19 te ondersteunen met tijd en energie


Chiesi België, het Belgische filiaal van Chiesi Farmaceutici S.p.A.., kondigde een reeks nieuwe initiatieven aan om patiënten en zorgverleners te ondersteunen als reactie op de aanhoudende COVID-19 pandemie. De maatregelen omvatten steun aan huisartsenverenigingen in Vlaanderen en Wallonië en hulp aan ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in heel België. Bovendien kunnen medewerkers van Chiesi België tijd doneren om initiatieven in de lokale gemeenschappen te versterken. De Emergency Management Teams van de Chiesi-groep op groepsniveau en in alle filialen blijven alle ontwikkelingen van de COVID-19-pandemie, zoals sinds de afkondiging van de noodsituatie het geval is, nauwlettend op te volgen. Ze hebben verschillende noodmaatregelen getroffen om de continue aanvoer van onze geneesmiddelen te garanderen, evenals maatregelen genomen ter ondersteuning van de gezondheid en het welzijn van werknemers, patiënten en partners.

Productie en levering van geneesmiddelen

De producten van Chiesi worden voornamelijk geproduceerd in het hoofdkantoor in Parma (Italië), in Blois (Frankrijk) en in Santana de Parnaíba (Brazilië). De Chiesi-groep heeft bevestigd dat de productie van alle geneesmiddelen zonder onderbreking zal worden voortgezet en dat de productielijnen in Parma, Frankrijk en Brazilië blijven draaien. Een team van experten houdt zich bezig met het voortdurend monitoren van onze toeleveringsketens. Bovendien zijn er bedrijfscontinuïteitsplannen en -noodplannen om de aanvoer van geneesmiddelen te beschermen, geactiveerd.

Vandaag wordt het werk voortgezet en zijn we in staat om geneesmiddelen te leveren via de normale productie- en distributiekanalen vanuit al onze productievestigingen in Italië, Brazilië en Frankrijk. Onze wereldwijde activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling blijven vooruitgaan.

Bijdragen van Chiesi België om de pandemie aan te pakken

Als Benefit Corporation zet Chiesi zich in voor een positieve invloed op de samenleving. In België heeft Chiesi een sterke band ontwikkeld met de lokale huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Om hen te ondersteunen in hun buitengewone strijd tegen COVID-19 heeft Chiesi verschillende initiatieven opgezet. Deze initiatieven hebben één uiteindelijk doel, de patiënten en de gezondheidswerkers helpen om door deze crisis te geraken:

  • Ondersteunen van de informatiestroom naar de huisartsen via de SSMG en Domus

De Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG - ASBL) en Domus Medica (VZW) zijn de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen in het Franstalige en Nederlandstalige deel van België. Hun doel is om, onder andere, actuele wetenschappelijke informatie te geven aan de huisartsen. Voor de huidige pandemie hebben beide verenigingen speciale COVID-19-specifieke websites gecreëerd voor hun leden en andere geïnteresseerde gezondheidsmedewerkers of patiënten. Deze pagina's zijn van grote hulp voor alle gezondheidsmedewerkers. De afzonderlijke websites zijn echter een grote investering voor de verenigingen. Daarom wil Chiesi, Domus Medica en SSMG ondersteunen om deze steun aan huisartsen te blijven aanbieden en de vitale informatiestroom veilig te stellen:

https://www.domusmedica.be/actueel/coronavirus-covid-19

https://www.ssmg.be/avada_portfolio/coronavirus-covid-19-que-faire-en-tant-que-mg/

 

  • Bijstand aan ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen via de Koning Boudewijnstichting

In het licht van de huidige gezondheidscrisis van COVID-19 heeft de Koning Boudewijnstichting het Fonds voor Ondersteunende Zorg opgericht, waaraan schenkingen van bedrijven en particulieren kunnen worden gedaan. De ingezamelde fondsen worden verdeeld over het hele land voor initiatieven van ziekenhuizen en rusthuizen. De werkgroep binnen Pharma.be, die alle farmaceutische KMO's die actief zijn in België vertegenwoordigt (de KMO-G10 groep), heeft giften ingezameld voor het fonds. Chiesi België heeft op deze oproep gereageerd met een aanzienlijke schenking.

70 % van de door de Koning Boudewijnstichting ingezamelde fondsen worden ter beschikking gesteld van de ziekenhuizen en 30 % gaan naar andere residentiële zorginstellingen (voor ouderen, jeugdzorg, mensen met een handicap, enz.). Met dit initiatief wil Chiesi de dagelijkse strijd van alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen in België ondersteunen.

https://www.kbs-frb.be/en/Newsroom/Press-releases/2020/20200327AJSolCare

  • Empowerment van lokale initiatieven

De COVID-pandemie dwingt iedereen om de gebruikelijke manier van werken te heroverwegen. Thuiswerken en digitale communicatie zijn het 'nieuwe normaal' geworden. Voor Chiesi België staat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers op de eerst de eerste plaats. We doen er alles aan om hen veilig thuis te laten werken en zoveel mogelijk verplaatsingen te vermijden.

Chiesi België moedigt haar medewerkers aan om van deze uitzonderlijke tijden gebruik te maken om lokale gemeenschappen te helpen in de strijd tegen COCID-19. Gemeenschappen in heel België zetten initiatieven op om ouderen, zwakken, armen en anderen risicogroepen te ondersteunen. Medewerkers kunnen - binnen de grenzen van de huidige overheidsaanbevelingen - tijd en inspanningen schenken om de lokale gemeenschappen te versterken in hun solidariteitsinspanningen.

"We zijn erg gerustgesteld dat we de productie en levering van onze geneesmiddelen hebben kunnen garanderen.  Ziekenhuizen, artsen en patiënten hebben onze geneesmiddelen nodig. Als farmaceutisch bedrijf stellen we ook onze expertise en middelen ter beschikking voor gezondheidsmedewerkers. We blijven samenwerken met al onze partners en lokale, nationale of regionale instanties in België om ervoor te zorgen dat we hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dit past volledig in onze BCorp mentaliteit. Tous Ensemble! Allemaal Samen! Alle zusammen!" 

Geert Van Hoof, Managing Director Chiesi België.

 


Over de Chiesi Groep

Chiesi Farmaceutici, gevestigd in Parma, Italië, is een internationale onderzoeksgerichte gezondheidszorggroep met 85 jaar ervaring in de farmaceutische industrie en een wereldwijde aanwezigheid in 29 landen. Chiesi onderzoekt, ontwikkelt en verkoopt innovatieve geneesmiddelen op het gebied van ademhalingstherapieën, specialistische geneeskunde en zeldzame ziekten. De R&D-organisatie is gevestigd in Parma (Italië) en is geïntegreerd met R&D-groepen in Frankrijk, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Zweden om Chiesi's preklinische, klinische en registratieprogramma's te bevorderen. Chiesi heeft bijna 6.000 mensen in dienst. De Chiesi-groep is een gecertificeerde Benefit-onderneming. Voor meer informatie kunt u terecht op www.chiesi.com