Home page > Transparence

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
EFPIA Transparantie code


Chiesi is een internationaal farmaceutisch bedrijf dat innovatieve farmaceutische oplossingen ontwikkelt en commercialiseert voor de verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven. Vanuit dit standpunt werken we dan ook nauw samen met medische professionals en wetenschappers uit de gezondheidszorg. Aan dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen financiële relaties verbonden.


De industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars hechten veel belang aan transparantie, inclusief voor wat betreft hun eigen relaties. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Deze financiële relaties staan ten dienste van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de brede zin en zijn nooit een middel om de integriteit van zorgverleners te beïnvloeden.


Als belangrijke stap naar een sterkere transparantie, heeft de industrie in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars en –instellingen nu ook een gemeenschappelijk centraal en openbaar transparantieplatform ontwikkeld. De waardetransfers die op dit platform worden bekendgemaakt, zijn (1) de vergoedingen voor verstrekte diensten (vb. consultancy en lezingen), (2) de bijdragen in de kosten voor congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten (registratie-, verblijf- en reiskosten), alsook (3) schenkingen en toelagen ten voordele van een gezondheidszorginstelling. U kan het register raadplegen via deze link: - Voor België: http://www.betransparent.be/ - Voor Luxemburg: voor 2018 waren er geen transfers van waarden aan gezondheidszorgbeoefenaars en -organisaties.

Patiëntenorganisaties


Een samenwerking met andere organisaties is uiteraard veelzijdig en omvat een waaier van constructieve activiteiten en is steeds gebaseerd op onafhankelijkheid en wederzijds respect. Een financiële bijdrage geven is dan ook slechts één aspect van deze invulling. In naleving van de Belgische code voor deontologie publiceert Chiesi jaarlijks hieronder dan ook een overzicht van patiëntenorganisaties met wie een financiële overeenkomst werd opgesteld:


“Crohn Colitis ulcerosa Vereniging vzw” met een bedrag van € 500 in 2016. Dit bedrag heeft tot doel bij te dragen aan de algemene werking van de patiëntenorganisatie (de drukkosten van het driemaandelijks tijdschrift, organisatie infonamidagen, vormingsactiviteiten, ondersteuning wetenschappelijke onderzoek) en wordt verleend zonder enige tegenprestatie. De patiëntenorganisatie zelf heeft als doel patiënten en verwanten de nodige bijstand te verlenen wat betreft ontstekingsziekten van het spijsverteringsstelsel zoals Crohn en Colitis Ulcerosa.


“COPD vzw” met een bedrag van € 10 000 in 2017. Dit bedrag heeft tot doel bij te dragen aan de algemene werking en opstart van de patiëntenorganisatie en wordt verleend zonder enige tegenprestatie. De patiëntenorganisatie zelf heeft als doel patiënten en verwanten de nodige bijstand te verlenen wat betreft COPD door middel van verschillende initiatieven zoals beschreven in hun officiële statuten.


Vragen of Opmerkingen
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die in het register zijn gepubliceerd door Chiesi, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar: betransparent@chiesi.com